KULLANIM ŞARTLARI

Lütfen The Walt Disney Company Medya Eğlence ve Ticaret Ltd. Şti.’nin  (“Şirket”), resmi internet sitesi olan www.foxchannels.com.tr (bundan böyle "Site") ve Fox Play ile Fox Fan de dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere mobil uygulamalarını (“Uygulamalar”) kullanmadan önce aşağıdaki kullanım koşullarını (bundan böyle "Kullanım Koşulları") okuyunuz ve zaman zaman ziyaret etmek suretiyle Kullanım Koşullarında değişiklik yapılıp yapılmadığını kontrol ediniz. Zaman zaman değiştirilebilecek ve size hak ve borç yükleyebilecek işbu Kullanım Koşulları'nın son halini okumuş olmak sizin sorumluluğunuzdadır. Site ve Uygulamaların kullanım şartları, gizlilik politikası, telif hakları ve sair hususlar ile ilgili bu metnin Site ve Uygulamalar ziyaretçileri ve üyeleri (bundan böyle birlikte "Kullanıcılar") tarafından okunması, kabul edilmesi ve gereklerine uyulması beklenmektedir. İşbu Kullanım Koşulları'nı kabul etmediğiniz takdirde lütfen Site ve Uygulamaları  kullanmayınız. Site veya Uygulamaları kullanarak, gelecekte yapılacak herhangi bir değişiklik dahil bu Kullanım Koşullarının bağlayıcılığını ve tüm uygulanabilir kanunlara, kurallara ve düzenlemelere ve Şirket’in politikaları ile Şirket’e Site veya Uygulamalar kullanımında destek sağlayan üçüncü tarafların politikalarına uyacağınızı kabul etmiş olursunuz.

 

Site ve Uygulamalar, The Walt Disney Company Medya Eğlence ve Ticaret Limited Şirketi’ne  aittir ve onun tarafından yayınlanmaktadır. Sitenin ve Uygulamaların içeriği, tamamen ya da kısmen, Site ve Uygulamaların kendi kaynaklarından veya başka kaynaklardan sağlanmaktadır. Görüntülü, yazılı ya da sesli olan bu malzemeler uluslararası ve ulusal fikri mülkiyet ve marka hukuku başta olmak üzere meri mevzuat kapsamında koruma altındadır.

Fikri Mülkiyet Hukuku ile ilgili mevzuat uyarınca korunan, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, Site ve Uygulamalar içeriğindeki tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, doküman, fotoğraf, resim, ses, işaret veya sair fikir ve sanat ürünleri, Şirket’in yazılı izni olmadıkça, işlenemez, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayımlanamaz/yeniden yayımlanamaz, temsil edilemez, başka bir bilgisayara ya da iletişim aracına yüklenemez, postalanamaz, dağıtılamaz ve hiçbir suret ile umuma iletilemez.

Sitede ve Uygulamalarda yer alan yazı, makale, görüntü, doküman, fotoğraf, resim, ses materyallerini ancak Site ve Uygulamaların Kullanıcısı olduğunuz sürece kişisel ve ticari olmayan amaçlarla kullanma hakkına sahipsiniz.

Site ve Uygulamalar üzerinden, elektronik yolla mesaj postalarken, dosya gönderirken, veri girerken ya da başka herhangi bir iletişim biçimini kullanırken, Şirket’e telif hakkı ödeme zorunluluğu doğurmayan, kalıcı, münhasır olmayan ve kısıtlaması olmayan bir lisans vermiş oluyorsunuz. Bu lisans kapsamında Şirket her tür iletiyi işlemek, kullanmak, çoğaltmak, kopyalamak, temsil etmek, başkasına lisanslamak, uyarlamak, yaymak, şu anda mevcut veya teknoloji sayesinde ileride geliştirilecek her türlü mecrada umuma iletmek ya da sunmak haklarına sahiptir. Bu haklar, fikri mülkiyet, marka, servis markası ya da patent mevzuatı ile korunan haklar da dahil olmak üzere, ama bu haklarla kısıtlı olmayacak şekilde, bütün fikri ve sınai mülkiyet haklarını kullanma hakkını kapsar.

Site ve Uygulamalar üçüncü şahıslar tarafından idare edilen internet sitelerine bağlantılar ve yönlendirmeler de sağlamaktadır. Şirket, bu üçüncü şahıs sitelerindeki bilgileri, ürünleri ve hizmetleri hiçbir şekilde işletmemekte ya da denetlememektedir. Site veya Uygulamalar hiçbir şekilde bağlantı sağladığı içeriği benimsememekte ve Kullanıcılarının bunlara ulaşmasını amaçlamamaktadır. Site veya Uygulamalar kanalı ile bağlandığınız diğer sitelerde yayınlanan içerik veya bu sitelerden kaynaklanan sorunlar bağlanılan sitenin sorumluluğu altındadır. Bağlanılan sitelerdeki içerikler veya bu sitelerden kaynaklanan sorunlar nedeniyle Şirket’e ve The Walt Disney Company Medya Eğlence ve Ticaret Limited Şirketi ile bağlı iştiraklerine sorumluluk yüklenilemez, yöneltilemez.

Site ve Uygulamalar Kullanıcıları forum alanlarını kullanarak başka Kullanıcılarla etkileşime geçebilir, sohbet edebilir, mesaj gönderebilirler. Sitenin veya Uygulamaların herhangi bir alanında Kullanıcının izni olmaksızın kişisel bilgileri yayınlanmaz, fakat herhangi bir sohbet anında verilen kişisel bilgiler üçüncü kişiler tarafından toplanıp kullanılabilir. Şirket’in bu tür durumlarda hiçbir sorumluluğu yoktur. Site ve Uygulamalarda Şirket ayrıca kendisine bilgi toplamak veya Kullanıcılar arasında gerçek zamanda etkileşim sağlamak için yeni forum alanları açabilir. Şirket, Site ve Uygulamalarda forum alanlarına gönderilen mesajları, bilgileri ya da dosyaları denetlemez. Sitede ve Uygulamalarda yer alan ve Site ile Uygulamaların olarak içeriği kabul edilen forum alanlarında Kullanıcılar tarafından ifade edilen görüş ve düşüncelerden doğan sorumluluk; görüş ve düşüncenin sahibi olan Kullanıcıya aittir. Bu nedenle Şirket’e hiçbir şekilde sorumluluk yüklenilemez, yöneltilemez. Uygulamaları kullanımınız dolayısıyla yönlendirilebileceğiniz üçüncü taraf web siteleri ya da uygulamalarından kaynaklanabilecek ücretlendirilmeler ve şebeke kullanımından kaynaklanan tarife veya ücretler konusunda Şirketimizin hiçbir sorumluluk altında olmayıp, bu konuda Şirketimizden hiçbir talepte bulunulamaz. Site ve Uygulamaların  forum alanlarını kullanırken, aşağıdaki kurallara uymak gerekmektedir:

- Diğer Kullanıcıların forum alanlarını ve diğer iletişim alanları kullanmasını ya da istediği gibi kullanmasını engellemek yasaktır.

- Suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, ulusal ya da uluslararası hukuka aykırılık teşkil eden ifadeler ve bu tür eylemleri teşvik eden her tür ve şekildeki iletinin Siteye eklenmesi yasaktır.

- Her türlü yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik veya ahlaka aykırı bilgi ve görüntülerin Site içeriğine dahil edilmesi yasaktır.

- Bir başkasının gizlilik ya da yayın haklarını çiğneyen bilgi ve mesajların paylaşımı yasaktır. Ayrıca fikri mülkiyet hukuku, marka hukuku veya başka mevzuat ile korunan ya da bu tarif edilen sınıflara giren eser/malzemeleri, uyarlananlar da dahil olmak üzere; sahibinden ya da haklarını elinde tutan kişi ve kurumlardan önceden izin almaksızın postalamak, yayınlamak, paylaşmak yasaktır. - Bilgisayar virüsü ve benzeri zararlı unsur içeren mesaj, yazılım, dosya vs. malzemeleri postalamak, iletmek ve paylaşmak yasaktır.

- Ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiç bir bilgi, yazılım ya da malzeme Site veya Uygulamalar üzerinden iletilemez, yayınlanamaz.

- Bu hizmeti kullanan herkes Site veya Uygulamaların forum alanlarını ve diğer etkileşimli alanları denetlemek gibi bir zorunluluğu olmadığını ve tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu baştan kabul etmiş sayılır.

- Ayrıca, Şirket yukarıda sayılan şartlara ve koşullara tamamen ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği her tür bilgiyi, eseri/malzemeyi, değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkına sahiptir. Ayrıca yasal, idari ya da resmî makamlardan gelen isteklere yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama ve paylaşma hakkını her zaman saklı tutar.

- Şirket Site veya Uygulamalarda yer alan, malzemelerinin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanabilecek doğrudan veya dolaylı sonuçların yol açabileceği hiçbir zarardan sorumlu değildir.

- Site ve Uygulamaların ziyaretçileri, Site ve Uygulamaları kullanmakla, herhangi başka bir Kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren ya da yasal olmayan davranışlarından dolayı Şirket’in sorumlu tutulamayacağını baştan kabul etmiş sayılır.

- Bu Kullanım Koşulları, Şirket tarafından herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin sonlandırılıncaya kadar geçerlidir. Kullanım Koşullarının son bulması durumunda ve forum alanlarına erişim yetkiniz ortadan kalktığında bile forum alanlarından bilgisayarınıza ya da mobil cihazınıza indirdiğiniz eserler/malzemelerle ilgili size getirilen kısıtlamalar ve bu Kullanım Koşullarında sayılan sorumluluklarla ilgili tüm sınırlamalar ve kabuller devam edecektir.

Şirket, gizlilik haklarına önem verdiği için, aşağıda belirtilen şu ilkelere uyar:

- Şirket, Kullanıcılarının kişisel bilgilerine ihtiyaç duyduğunda bunu açıkça isteyebilir. Örneğin Kullanıcı, Site ya da Uygulamalar içerisinde bir foruma katılacaksa, kendisine adı, soyadı ve elektronik posta adresi sorulacaktır. Site ya da Uygulamaların sunacağı bilgi ve hizmetleri belirlerken Kullanıcılarının kişisel bilgilerini dikkate alır ve Site ya da Uygulamaların yeni özellikleri, hizmetleri ya da ürünleri hakkında Kullanıcılara zaman zaman gerekli bilgiler verilir.

- Kişisel bilgiler ve elektronik posta adresleri yasal zorunluluklar dışında kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşılmaz ve açıklanmaz.

- Site ya da Uygulamalar, Kullanıcı bilgisayarlarının ve mobil cihazlarının “browser” denen web tarayıcılarının ya da mobil uygulamaların içine kimi zaman 'cookie' adındaki metin dosyası yerleştirebilir. ‘Cookie’ler, Kullanıcılar hakkında asla kişisel bilgi toplamaz. Bu dosya sadece Site ve Uygulamaların Kullanıcı tarafından nasıl kullanıldığı hakkındaki verilerin; Site ve Uygulamalara bilerek ve özellikle verilen bilgilerle, Site ve Uygulamalar  tarafından ilişkilendirilmesini sağlar.

Yukarıdakilere ilaveten işbu Kullanım Koşulları'nın ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Gizlilik Politikası'nı da lütfen okuyunuz.

- Site ve Uygulamalarda web sayfalarında yer alan her türlü bilgi, rapor, araştırma sonuçları, görüş ve tavsiyeler mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilen bilgiler dikkate alınarak, genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Site’nin web sayfalarında ve Uygulamalarda yer alan bilgiler ve doğrulukları garanti edilmemektedir ve bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zarardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zarardan dolayı Şirket ve//veya “The Walt Disney Company Medya Eğlence ve Ticaret Limited Şirketi”  sorumlu tutulamaz.

- İşbu Kullanım Koşullarına, Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanır. Eğer bu Kullanım Koşullarının  herhangi bir maddesi yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz duruma gelirse söz konusu madde bu Kullanım Koşullarından  çıkarılabilir. Ancak bu durum geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemez. Site ve Uygulamaları kullanmak için en az on beş (15) yaşında olmanız gerekmektedir. Eğer on beş (15) ile on sekiz (18) yaş arasında iseniz, işbu Kullanım Koşullarını ve yapılabilecek tadilatları veli veya vasiniz ile incelemeniz ve kendisinin sizin kayıt işlemlerinize izin vermesi gerekmektedir. Bu yönde izni verecek kişi hukuken ehil olmalıdır. Site ve Uygulamaları  kullanmak suretiyle -gerekli olması halinde- böyle bir iznin verildiğini taahhüt etmektesiniz.

- İşbu Kullanım Koşullarından doğan veya kaynaklanan her türlü ihtilafın halinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Eğer bu ilkelerimiz hakkında sorularınız varsa veya Siteyi ya da Uygulamaları daha zenginleştirebileceğini düşündüğünüz noktalar olursa bunları bizimle paylaşabilirsiniz.

- Bu Site ve Uygulamalara üye olan ziyaretçiler, Site ve Uygulamaların otomatik üyesi sayılırlar.